Sędzia Nordic Walking online

Sędzia Nordic Walking online

Wymagania: uprawnienia Instruktor Nordic Walking oraz przed kursem przesłanie nagrania video ze swoją techniką marszu

Program kursu 8h (część teoretyczna i praktyczna):
Część teoretyczna:

1.     Zawody, rajd- podstawowe informacje o imprezach w Polsce- czy sędziowie są potrzebni?
2.     Technika marszu Nordic Walking- na jakie elementy zwracać uwagę? Czemu służą?
3.     Najczęstsze błędy
4.     Rola sędziego podczas zawodów- sędzia, a instruktor
5.     Postawa sędziego Nordic Walking Polska, o czym warto pamiętać
6.     Standardy zgłaszania kar, ostrzeżeń
7.     Standardy kontaktu sędziów podczas zawodów między sobą i sędzią głównym
8.     Współpraca sędziów
9.     Zasady przyznawania kartek przez sędziów
10.     Podstawowe skróty stosowane przez sędziów
11.     Rola sędziego głównego podczas zawodów
12.     Znakowanie i oznaczanie trasy zawodów.
13.     Podsumowanie- kursy instruktora sędziego, jakie dokumenty można otrzymać w Polsce
14.     Twoje przywileje i obowiązki- Sędzia Nordic Walking Polska
Część praktyczna:
Videoanaliza nagrań z zawodów Nordic Walking
Egzamin: (po około 2 tygodniach po kursie- na skype bądź na żywo: Sędziowanie podczas videonagrania)
Dziennik praktyk: z dwóch imprez z opieką sędziowską

Program kursu

Program kursu 8h (część teoretyczna i praktyczna):
Część teoretyczna:

1.     Zawody, rajd- podstawowe informacje o imprezach w Polsce- czy sędziowie są potrzebni?
2.     Technika marszu Nordic Walking- na jakie elementy zwracać uwagę? Czemu służą?
3.     Najczęstsze błędy
4.     Rola sędziego podczas zawodów- sędzia, a instruktor
5.     Postawa sędziego Nordic Walking Polska, o czym warto pamiętać
6.     Standardy zgłaszania kar, ostrzeżeń
7.     Standardy kontaktu sędziów podczas zawodów między sobą i sędzią głównym
8.     Współpraca sędziów
9.     Zasady przyznawania kartek przez sędziów
10.     Podstawowe skróty stosowane przez sędziów
11.     Rola sędziego głównego podczas zawodów
12.     Znakowanie i oznaczanie trasy zawodów.
13.     Podsumowanie- kursy instruktora sędziego, jakie dokumenty można otrzymać w Polsce
14.     Twoje przywileje i obowiązki- Sędzia Nordic Walking Polska
Część praktyczna:
Videoanaliza nagrań z zawodów Nordic Walking
Egzamin: (po około 2 tygodniach po kursie- na skype bądź na żywo: Sędziowanie podczas videonagrania)
Dziennik praktyk: z dwóch imprez z opieką sędziowską