Poradnik / Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększania wskaźnika odczuwanego wysiłku u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.


U osób zdrowych trening Nordic Walking generuje wyższy pobór tlenu niż klasyczny marszu z równą prędkością. Celem tego badania jest ocena odpowiedzi fizjologicznej u osób badanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Wyniki badania sugerują, że NW może być odpowiednią metodą chodzenia do trenowania pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej POChP, ponieważ generuje większą intensywność ćwiczeń przy tym samym subiektywnym odczuciu wysiłku włożonego w ćwiczenie w porównaniu ze standardowym chodzeniem. Potrzebne są jednak dalsze badania porównujące wpływ NW i standardowego chodzenia na wyniki zdrowotne u pacjentów z POChP o różnym stopniu nasilenia, zanim NW zostanie włączony do programów rehabilitacji środowiskowej.