Poradnik / Parametry biomechaniczne kończyn dolnych podczas naturalnego chodzenia i nordic walking z różnymi prędkościami.


Badanie nie wykazało różnic w parametrach kinematycznych, kinetycznych i dynamicznych między Natural Walking (W) a Nordic Walking (NW). Wyższe prędkości generują większe siły reakcji gruntu i momenty mięśniowe w kończynach dolnych. Parametry chodu zależą raczej od prędkości chodzenia niż od stylu chodzenia.