Poradnik / Szkolenia instruktorów Nordic Walking w Wielkiej Brytanii i Polsce


W artykule przedstawiono systemy kształcenia instruktorów nordic walking w Polsce i Wielkiej Brytanii. Kraje te różnią się poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak w obu znacząco wzrósł odsetek osób uprawiających nordic walking, odkąd aktywność ta stała się bardzo popularną formą utrzymania kondycji fizycznej, zwłaszcza wśród osób starszych.


This paper presents education systems of Nordic Walking instructors in Poland and the Great Britain. These countries have different levels of socio-economic development however in both the percentage of Nordic walkers has significantly increased since the activity became a very popular form of maintaining physical condition, especially among the elderly.