Poradnik / Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u osób w wieku 70 lat i starszych.


Badanie to sprawdzało wpływ uprawiania Nordic Walking na funkcje fizyczne i depresję u osób w wieku 70 lat i starszych. Badanych przydzielono do dwóch grup - Nordic Walking oraz ogólnorozwojowej grupy ćwiczącej. Seniorzy ćwiczyli 3 raz w tygodniu po 60 minut przez 12 tygodni. Zbadano przed i po eksperymencie ich równowagę, wytrzymałośc kończyn górnych, wytrzymałośc kończyn dolnych, osłabienie oraz stan psychiczny. Podsumowując, Nordic Walking był bardziej skuteczny niż ćwiczenia ogólne stąd sugestia, że może on być atrakcyjną opcją dla znacznej poprawy funkcjonalnej u osób w wieku powyżej 70 lat plus.