Poradnik / Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depresję, sen i budowę ciała.


Badano osoby starsze cierpiące na depresję. Dwudziestu czterech pacjentów ze zdiagnozowaną depresją wybrano i przydzielono losowo do dwóch grup. Jedna z nich uprawia Nordic Walking, natomiast grupa druga kontrolna wykonywała klasyczne chodzenie. Jedni i drudzy ćwiczyli przez 50 minut dziennie, trzy razy w tygodniu przez osiem tygodni. Po tym okresie wykonano analizę i porównanie obu grup. Wyniki sugerują, że NW ma pozytywny wpływ na depresję i zaburzenia snu osób starszych, co sugeruje, że należy opracować programy ćwiczeń dla osób starszych cierpiących na depresję lub zaburzenia snu.