Poradnik


Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne antropometryczne i metaboliczne u kobiet z cukrzycą typu 2

Pozytywny wpływ Nordic Walking na zmienne ant...

Brak aktywności fizycznej predysponuje ludzi do chorób przewlek...

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczonych hormonalnie inhibitorem aromatazy

Nordic Walking a redukcja bólu u kobiet leczo...

Nie stwierdzono u badanych obrzęku limfatycznego ani poważnych obrażeń...

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodzenia stawu kolanowego u osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową kolan oraz ich przyśrodkowych wygięciem

Wpływ chodzenia z kijkami na moment przywodze...

Wyniki tego badania są zróżnicowane i mogą być związane z indyw...

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ nerwowy u osób z przewlekłą niewydolnością serca

Trening Nordic Walking a autonomiczny układ n...

Nordic walking pozytywnie wpływa na równowagę przywspółc...

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzenia na depresję, sen i budowę ciała.

Wpływ Nordic Walking oraz klasycznego chodzen...

Badano osoby starsze cierpiące na depresję. Dwudziestu czterech pacjen...

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji osób po przebytym raku piersi - badania pilotażowe

Ćwiczenia Nordic Walking w rekonwalescencji o...

Do wielu negatywnych skutków ubocznych leczenia raka piersi nal...

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez zwiększania wskaźnika odczuwanego wysiłku u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

Nordic Walking poprawia wchłanianie tlenu bez...

U osób zdrowych trening Nordic Walking generuje wyższy pob&oacu...

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm żelaza u starszych kobiet.

Wpływ treningu Nordic Walking na metabolizm ż...

Pomimo dobrze udokumentowanych prozdrowotnych efektów regularne...

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość chodu u pacjentów z chromaniem przestankowym.

Nordic Walking bardzo szybko poprawia długość...

Wyniki tych badań pokazują, że Nordic Walking od momentu rozpoczęcia ć...

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i depresję u osób w wieku 70 lat i starszych.

Wpływ nordic walking na funkcje fizyczne i de...

Badanie to sprawdzało wpływ uprawiania Nordic Walking na funkcje fizyc...

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zastosowania Nordic Walking jako uzupełniającego elementu ćwiczeń fizycznych w drugim etapie rehabilitacji po zawale serca

Ocena niektórych fizjologicznych efektów zast...

Wstępne badania wskazują na celowość wdrażania marszu nordyckiego do p...

Parametry biomechaniczne kończyn dolnych podczas naturalnego chodzenia i nordic walking z różnymi prędkościami.

Parametry biomechaniczne kończyn dolnych podc...

Badanie nie wykazało różnic w parametrach kinematycznych, kinet...