Szczecin Instruktor Nordic Walking

Szczecin Instruktor Nordic Walking

Pozostało

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM!
 • zostań instruktorem najdynamiczniej rozwijającej się aktywności na świecie!
 • kształć się pod okiem pionierów Nordic Walking w Polsce i dołącz do ponad 3500 profesjonalistów
 • nasze kursy są rekomendowane przez twórcę Nordic Walking – Marko Kantanevę
 • jedyne w Polsce zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Nordic Walking dla nas to przede wszystkim pasja – nasi podopieczni to nie tylko czołowi instruktorzy, ale i także utytułowani zawodnicy. Nie czekaj, dołącz do najlepszych i uzyskaj fachową pomoc partnersko – marketingową. Wzoruj się na sprawdzonym systemie treningowo- instruktażowym

UWAGA!
ze względu na wysoką jakoś szkolenia obowiązuje ograniczona ilość uczestników– do 10 osób!

Umiejętności instruktarzu oraz prowadzenia ciekawych zajęć Nordic Walking, bogatych w różnorodne formy treningu i zabawy z kijami to w dzisiejszych czasach standardowa umiejętność wymagana od pracodawców strefy wellness, placówek sportowych, medycznych, szkół, prywatnych firm czy u indywidualnego klienta. Instruktorzy posiadający taką wiedzę zdobytą pod okiem fachowców są dużo lepiej postrzegani na rynku pracy, jak i podczas zajęć prowadzonych na własną rękę.
 
Specjalistyczny Kurs Instruktorski Nordic Walking składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest otrzymaniem legitymacji Instruktora Nordic Walking, nadającego uprawnienia zawodowe (zgodnie z ustawą o sporcie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społczenej).Kurs obejmuje pełen zakres metodyki i dydaktyki nauczania techniki Nordic Walking. Bazujemy nie tylko na ogólnych wskazaniach organizacji międzynarodowych. Szkolenie wzbogacone jest w praktyczne wskazówki wynikające z doświadczenia i wieloletnich praktykach szkoleniowo-zawodniczych połączonych z badaniami naukowymi Międzynarodowych Instruktorów Szkoleniowców. Skupiamy się na praktycznym podejściu do treningu i róznorodności ćwiczeń, tak by kursanci mogli przedstawić swoim klientom szeroki wachlarz ćwiczeń i umiejętności, a trening przez nich prowadzony był zarówno efektywny jak i efektowny.

UWAGA!
Jeżeli zorganizujesz grupę 5 osób na szkolenie w danym miejscu- jako szósta osoba - kurs dla Ciebie gratis!

 
Dodatkowe informacje:
 1. Uprawnienia, które można uzyskać na szkoleniach honorowane są we wszystkich krajach UE i na świecie. Tylko u nas prócz legitymacji Instruktora Nordic Walking otrzymasz zaświadczenie MEN. Dokument wydawany jest na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Po szkoleniu Instruktorzy otrzymują pomoc partnersko – marketingową ze strony Nordic Walking Polska, Akademia Polska oraz koordynatorów lokalnych: Marsz Po Zdrowie, Luki Team Siedlce, Chodzę Z Kijami, Rzeszowska Akademia Sportu, 4season. Dodatkowo istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy z Nordic Walking Polska w zakresie prowadzenia treningów, organizacji wyjazdów kondycyjnych i promocji nordic walking w całej Polsce. Instruktorzy otrzymują również rabat na zakup sprzętu na potrzeby dalszej działalności.
 3. Tylko u nas, absolwenci szkoleń, w celu doskonalenia i weryfikacji swoich umiejętności mogą bezpłatnie uczestniczyć w następnych organizowanych szkoleniach instruktorskich.
 4. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem ewidencyjnym RSPO: 124402. Tym samym zachęcamy do ubieganie się o dofinansowania na szkolenia z instytucji samorządowych.

Program kursu

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM!
 • zostań instruktorem najdynamiczniej rozwijającej się aktywności na świecie!
 • kształć się pod okiem pionierów Nordic Walking w Polsce i dołącz do ponad 3500 profesjonalistów
 • nasze kursy są rekomendowane przez twórcę Nordic Walking – Marko Kantanevę
 • jedyne w Polsce zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej!
 • Legitymacja Instruktora z poleceniem samego twórcy- Marko Kantanevy (jako jedyna organizacja w Polsce posiadamy świadectwo jakości i akredytację World Original Nordic Walking Federation)
 • Tylko z nami dołączysz do największej Ogólnopolskiej bazy Instruktorów www.ZnajdzInstruktora.pl

Nordic Walking dla nas to przede wszystkim pasja – nasi podopieczni to nie tylko czołowi instruktorzy, ale i także utytułowani zawodnicy. Nie czekaj, dołącz do najlepszych i uzyskaj fachową pomoc partnersko – marketingową. Wzoruj się na sprawdzonym systemie treningowo- instruktażowym

UWAGA!
ze względu na wysoką jakoś szkolenia obowiązuje ograniczona ilość uczestników– do 10 osób!

Umiejętności instruktarzu oraz prowadzenia ciekawych zajęć Nordic Walking, bogatych w różnorodne formy treningu i zabawy z kijami to w dzisiejszych czasach standardowa umiejętność wymagana od pracodawców strefy wellness, placówek sportowych, medycznych, szkół, prywatnych firm czy u indywidualnego klienta. Instruktorzy posiadający taką wiedzę zdobytą pod okiem fachowców są dużo lepiej postrzegani na rynku pracy, jak i podczas zajęć prowadzonych na własną rękę.
 
Specjalistyczny Kurs Instruktorski Nordic Walking składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakończony jest otrzymaniem legitymacji Instruktora Nordic Walking, nadającego uprawnienia zawodowe (zgodnie z ustawą o sporcie i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społczenej).Kurs obejmuje pełen zakres metodyki i dydaktyki nauczania techniki Nordic Walking. Bazujemy nie tylko na ogólnych wskazaniach organizacji międzynarodowych. Szkolenie wzbogacone jest w praktyczne wskazówki wynikające z doświadczenia i wieloletnich praktykach szkoleniowo-zawodniczych połączonych z badaniami naukowymi Międzynarodowych Instruktorów Szkoleniowców. Skupiamy się na praktycznym podejściu do treningu i róznorodności ćwiczeń, tak by kursanci mogli przedstawić swoim klientom szeroki wachlarz ćwiczeń i umiejętności, a trening przez nich prowadzony był zarówno efektywny jak i efektowny.

UWAGA!
Jeżeli zorganizujesz grupę 5 osób na szkolenie w danym miejscu- jako szósta osoba - kurs dla Ciebie gratis!

 
Dodatkowe informacje:
 1. Uprawnienia, które można uzyskać na szkoleniach honorowane są we wszystkich krajach UE i na świecie. Tylko u nas prócz legitymacji Instruktora Nordic Walking otrzymasz zaświadczenie MEN. Dokument wydawany jest na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Po szkoleniu Instruktorzy otrzymują pomoc partnersko – marketingową ze strony Nordic Walking Polska, Akademia Polska oraz koordynatorów lokalnych: Marsz Po Zdrowie, Luki Team Siedlce, Chodzę Z Kijami, Rzeszowska Akademia Sportu, 4season. Dodatkowo istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy z Nordic Walking Polska w zakresie prowadzenia treningów, organizacji wyjazdów kondycyjnych i promocji nordic walking w całej Polsce. Instruktorzy otrzymują również rabat na zakup sprzętu na potrzeby dalszej działalności.
 3. Tylko u nas, absolwenci szkoleń, w celu doskonalenia i weryfikacji swoich umiejętności mogą bezpłatnie uczestniczyć w następnych organizowanych szkoleniach instruktorskich.
 4. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego posiadamy wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem ewidencyjnym RSPO: 124402. Tym samym zachęcamy do ubieganie się o dofinansowania na szkolenia z instytucji samorządowych.