Dotacja Gminy Miasta Szczecin


Dotacja Gminy Miasta Szczecin
Klub Sportowy Pogodni Nordikowcy Szczecin otrzymał dotację na realizacje zadania publicznego pod tytułem Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć nordkic walking dla mieszkańców Szczecina, które wymagają zakupu sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej i obuwia sportowego.

Dzięki dotacji kupiliśmy sprzęt sportowy (kije, groty, torbę itp.), które są wykorzystywane na zdjęciach, koszulki klubowe dla uczestników zajęć oraz obuwie dla kadry instruktorskiej.

Powrót