Zakończenie Projektu UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA - SENIORÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZACJĘ OBOZU SPORTOWEGO "POGODNY NORDIC CAMP"


Zakończenie Projektu UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA - SENIORÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZACJĘ OBOZU SPORTOWEGO "POGODNY NORDIC CAMP"
Zakończyliśmy projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin.

W październiku oraz listopadzie bieżącego roku Klub Sportowy Pogodni Nordikowcy realizaował projekt pod nazwą "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ NORDIC WALKING DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA - SENIORÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZACJĘ OBOZU SPORTOWEGO POGODNY NORDIC CAMP"

Przeprowadziliśmy 8 bezpłatnych zajęć z prawidłowej techniki nordic walking dla seniorów, dzieci i młodzieży. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i jesteśmy przekonani, że uczestnicy tych zajęć, nabyte umiejętności bedą wykorzystywali w samodzielnych spacerach NW, jak również na naszych zorganizowacyh treningach. W ramach projektu zakupilismy 30 gum oporowych, wykorzystywanych na zajęciach, 2 beach flagi i 2 flagi promujące Klub oraz Gminę Miasto Szczecin i partnwerów klubu. Dzięki dotacji Gminy Miasto Szczecin, zorganizowaliśmy Obóz Sportowy "Pogodny Nordic Camp", na którym przeprowadziliśmy szkolenie z wykorzystania prawidłowej techniki NW podczas zawodów sportowych, umijętności prawidłowego rozciągania się, a także przeprowadzono szereg treningów NW również z wykorzystaniem elementów ćwiczeń lekkoatletycznych. W obozie wzięły udział 32 osoby.

Wszystkim uczestnikom oraz wspierającym - serdecznie dziękujemy.

 

Powrót