Kolejne - IV bezpłatne szkolenie prawidłowej techniki Nordic Walking odbyło się 19 czerwca na Jasnych Błoniach w Szczecinie.


Kolejne - IV bezpłatne szkolenie prawidłowej techniki Nordic Walking odbyło się 19 czerwca na Jasnych Błoniach w Szczecinie.
Spotkaliśmy się z nowymi nordikowcami podczas „Dnia Rodziny”  zorganizowanego przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Szczecinie.
Powrót