Poradnik / Nordic walking- czy jest odpowiedni dla osób z osteoporotycznym złamaniem kręgów?


W artykule przedstawiono analizę biomechaniczną sportu - nordic walking - dla pacjentów z osteoporotycznymi złamaniami kręgów i wykazano, że jest on dla nich odpowiedni.
W oparciu o biomechaniczny model obciążenia szkieletu opracowaliśmy metodę ruchu pieszego dla pacjentów, różniącą się od metody ruchu pieszego dla osób zdrowych. I tak powstał "pierwszy sport" dla pacjentów z osteoporotycznymi złamaniami. Mogą oni regularnie chodzić na spacery w łatwym terenie na świeżym powietrzu z przyjaciółmi i rodziną, a tym samym uwolnić się od izolacji społecznej. Wymaga to tylko jednorazowych kosztów finansowych związanych z zakupem kijków i specjalnego obuwia. 

This article brings the biomechanical analysis of sport – Nordic walking – for patients with osteoporotic fractured vertebrae and shows that it is suitable for them.
Based on the biomechanical model of skeletal load we have developed a method of walking movement for patients, different from the method of walking movement for healthy people. And so came into being the „first sport“ for patients with osteoporotic fractures. They can go for regular walks in easy terrains outdoors with friends and family, and so be liberated from social isolation. It requires only one-off financial costs of buying  the poles and special footwear